Predajca

Názov:AXISplus SK s.r.o.
IČO:35903643
DIČ:2021891091
IČ DPH:SK2021891091
Mesto:Bratislava
PSČ:81107
Adresa:Špitálska 20
Telefón: 02/55642531
E-mail:axisplus@axisplus.sk
Kontakt:Martin Klimo
Okresný súd Bratislava I , Oddiel: Sro , Vložka číslo: 33455/B

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70